GreekEnglish (UK)

Πολιτική Ποιότητας

 

Σχέδιο Διασφάλισης Ποιότητας

 

tuv-austria

 Η εταιρία NERCO - Ν. ΧΛΥΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Μ. έχει αναπτύξει, εγκαταστήσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, από τον Ιανουάριο 2009,  το οποίο έχει πιστοποιηθεί από την εταιρεία TUV Austria Hellas (αριθμός εγγραφής πιστοποιητικού 0108175) κατά το πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς :

 

1. Σχεδιασμός, Ανάπτυξη & Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και Σχεδιασμός & Εκπόνηση Μελετών: i) Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, ii) Ειδικών Περιβαλλοντικών και Σχεδίων Διαχείρισης, iii) Προστασίας & Διαχείρισης Δασικών Οικοσυστημάτων, iv) Δασοτεχνικών έργων, v) Κτηματολογίου / Δασολογίου - Φωτοερμηνειών - G.I.S. & Εφαρμογών Γεωπληροφορικής, vi) Αγροτικής Ανάπτυξης, vii) Φυτοτεχνικών, viii) Αναπλάσεων Χώρων

2. Πιστοποιημένο Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων ΟΣΔΕ (ΚΥΔ)

3. Διαχείριση Έργων

Κατά την εκπόνηση των μελετών και την παροχή υπηρεσιών, που αποτελούν την κύρια δραστηριότητα της ΝΕRCO – N. ΧΛΥΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Μ., σαν βασική προϋπόθεση για την ικανοποίηση των απαιτήσεων της Πολιτικής Ποιότητας της εταιρίας, πληρούνται οι απαιτήσεις των ελληνικών και διεθνών Κανονισμών και Προτύπων.

Η Πολιτική Ποιότητας της εταιρείας ΝΕRCO – N. ΧΛΥΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Μ. εφαρμόζεται σε όλες τις κατηγορίες έργων που η Εταιρεία εκτελεί και εκτείνεται σε όλους τους συντελεστές της παραγωγής των έργων (προσωπικό, μέσα), συμπεριλαμβανομένων και των κάθε είδους συνεργατών της.

iso-en

 

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της εταιρείας περιλαμβάνει τις κάτωθι Διαδικασίες :

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ

NERCO-ΕΠ

Εγχειρίδιο Ποιότητας

NERCO-Δ01

Έλεγχος Εγγράφων και Δεδομένων/Αρχεία Ποιότητας/Ιχνηλασιμότητα Μελετών

NERCO-Δ01.01

Διαχείριση Εγγυητικών Επιστολών

NERCO-Δ02

Ανασκοπήσεις Συστήματος Ποιότητας

NERCO-Δ03

Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Μελέτης / Έργου / Νέας Υπηρεσίας

NERCO-Δ04

Προμήθειες/Υπηρεσίες από τρίτους/Διαχείριση Δεδομένων από τον Πελάτη/ Εργοδότη/Φορέα Ανάθεσης

NERCO-Δ05

Διαχείριση Μελέτης

NERCO-Δ05.01

Μελέτες Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

NERCO-Δ05.02

Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες – Σχέδια Διαχείρισης

NERCO-Δ05.03

Μελέτες Προστασίας και Διαχείρισης Δασικών Οικοσυστημάτων

NERCO-Δ05.04

Δασοτεχνικές Μελέτες

NERCO-Δ05.05

Κτηματολόγιο/Δασολόγιο – Εφαρμογές Γεωπληροφορικής – G.I.S. - Φωτοερμηνείες

NERCO-Δ05.06

Μελέτες ανάπλασης χώρων – Φυτοτεχνικές μελέτες

NERCO-Δ05.07

Γεωργοοικονομικές μελέτες

NERCO-Δ05.08

Μέτρα Αγροτικής Ανάπτυξης - Λειτουργία ΚΥΔ

NERCO-Δ06

Συντήρηση Εξοπλισμού/Έλεγχος και Διακριβώσεις Οργάνων

NERCO-Δ07

Αναφορές Μη Συμμορφώσεων/Διορθωτικές Ενέργειες

NERCO-Δ08

Αποθήκευση-Διαχείριση-Σήμανση-Παράδοση Μελετών

NERCO-Δ09

Εσωτερικές Επιθεωρήσεις

NERCO-Δ10

Εκπαίδευση και Αξιολόγηση Προσωπικού

NERCO-Δ11

Μέτρηση της Ικανοποίησης του Πελάτη/Εργοδότη/Φορέα Ανάθεσης

NERCO-Δ12

Συνεχής Βελτίωση

NERCO-Δ13

Διαχείριση Κινδύνων

NERCO-Δ14

Διαχείριση Μελέτης (Project Management)

Πολιτική ποιότητας


Η NERCO-Ν. ΧΛΥΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΜ, ακολουθεί μια συγκεκριμένη Πολιτική Ποιότητας μέσα από την εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 που καλύπτει όλες τις δραστηριότητες παροχής συμβουλευτικών και μελετητικών υπηρεσιών.

Πρωτεύων στόχος της NERCO-Ν. ΧΛΥΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΜ είναι η απόλυτη ικανοποίηση των ποιοτικών απαιτήσεων των πελατών της (ιδιώτες ή δημόσιο) για λογαριασμό των οποίων εκπονεί το μελετητικό έργο και να κερδίσει την πίστη, την εμπιστοσύνη και την μακροχρόνια συνεργασία της με τον κάθε πελάτη/εργοδότη/φορέα ανάθεσης. Οι μελέτες που εκπονεί και οι υπηρεσίες που παρέχει προς τους πελάτες της, χαρακτηρίζονται από υψηλή ποιότητα, συμμορφώνονται με τις τεθείσες προδιαγραφές, τηρούν τα χρονοδιαγράμματα και ικανοποιούν τα πλέον αυστηρά τεχνικά κριτήρια.

Η ολοκληρωμένη προσέγγιση της Πολιτικής Ποιότητας της NERCO-Ν. ΧΛΥΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΜ, βασίζεται σε τρία στοιχεία:

(α)    Στην ποιοτική παροχή υπηρεσιών στον πελάτη/εργοδότη/φορέα ανάθεσης. Για το επιστημονικό, τεχνικό και υποστηρικτικό προσωπικό, η γνώμη και η ανάγκη του πελάτη/εργοδότη/φορέα ανάθεσης είναι κυρίαρχη.

(β)    Στη δομή της και στις εμπειρίες από μελέτες που έχει εκτελέσει, οι οποίες συνδέονται με την πολιτική ποιότητας, σε οργανωτικό επίπεδο.

(γ)    Στην μέριμνα για την Ασφάλεια και την Υγεία των εργαζομένων στο γραφείο και στο πεδίο και στην διαρκή προαγωγή του επιπέδου κατάρτισής τους μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την εκπαίδευση και συνεχή ανάπτυξη των γνώσεων και ικανοτήτων τους.

Τo Σύστημα Διαχείρισης Πoιότητας που λειτουργεί η NERCO-Ν. ΧΛΥΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΜ, ικανοποιεί δυο βασικές ανάγκες της:

(α)    Την ανάγκη για επίτευξη και διατήρηση της επιθυμητής Πoιότητας με τo λιγότερo δυvατό κόστoς.
Για τηv εκπλήρωση αυτoύ τoυ στόχoυ, απαιτείται σχεδιασμέvη και απoτελεσματική χρησιμoπoίηση όλωv τωv υλικώv και αvθρωπίvωv πηγώv και μέσωv πoυ βρίσκovται στηv διάθεση της.

(β)    Την ανάγκη για πλήρη ικαvoπoίηση τωv απαιτήσεωv τoυ Πελάτη, με την υλοποίηση κάθε μελέτης, σε ένα σταθερά αποδεκτό επίπεδο Ποιότητας, με τελικό στόχo τηv απόκτηση της εμπιστoσύvης τoυ.

Είναι ρητή η δέσμευση της διοίκησης για την αποτελεσματική εφαρμογή και συνεχή βελτίωση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας για την επίτευξη των πρωταρχικών της σκοπών, θέτοντας ετησίως μετρήσιμους στόχους. Μέσω των Στόχων αυτών, που παρακολουθούνται, των Ανασκοπήσεων του Συστήματος και της επανατοποθέτησης στόχων, επιτυγχάνεται η συνεχής βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, με σεβασμό, τόσο στην παραπάνω Πολιτική Ποιότητας, όσο και στην υφιστάμενη και εκάστοτε ισχύουσα Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία.

Ως Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας αναθέτω την ευθύνη των Συστημάτων Διαχείρισης στη Ν. Σκώκου, διατηρώντας την ευθύνη της έγκρισης των ενεργειών που απαιτούνται για να είναι η Εταιρεία συμβατή με τις απαιτήσεις των προτύπων.

Αθήνα, 30 / 05 / 2017
Ο Διευθύνων Σύμβουλος

_____________________
Νίκος Χλύκας

ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ

© 2017 Nerco - Ν. Χλύκας & Συνεργάτες Α.Ε.Μ.